De Businessclub voor de regio Rijnmond

De Businessclub voor regio Rijnmond

Lidmaatschap aanvragen

Vul je bedrijfsgegevens in om een verzoek tot lidmaatschap te doen. Je verzoek wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur van Botlek Business Club.

1 (€ 350,00 per jaar)
2 (€ 450,00 per jaar)
Voorwaarden:
 • Het lidmaatschap geldt voor 1 of 2 afgevaardigden van het bedrijf.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste vier weken voor het einde van het contributiejaar, schriftelijk, te worden gedaan. Indien te laat wordt opgezegd, zal het lidmaatschap nog een contributiejaar doorlopen en is betaling daarvan verplicht.
 • Het contributiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt € 350,00 voor 1 afgevaardigde en € 450,00 voor 2 afgevaardigden.
 • Inschrijving tussen:
  • 01-05 en 31-07, betaling 4 kwartalen: € 350,00 / 450,00
  • 01-08 en 31-10, betaling 3 kwartalen: € 262,50 / 337,50
  • 01-11 en 31-01, betaling 2 kwartalen: € 175,00 / 225,00
  • 01-02 en 30-04, betaling 1 kwartaal: € 87,50 / 112,50
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.
 • Na ontvangst van het het door jou ingevulde verzoek tot lidmaatschap, zullen wij de aanmelding ter goedkeuring aan de ledenadviescommissie voorleggen. Na goedkeuring/afkeuring van de aanmelding ontvang je een e-mail met instructies. In geval van aanmelding ontvang je de factuur voor de contributie.
 • Akkoordverklaring geschiedt door tekenbevoegde van de organisatie.