De Businessclub voor de regio Rijnmond

De Businessclub voor regio Rijnmond

Contact

Contactpersoon

Esther Moret

Bezoekadres

Havenweg 7
6006 SM Weert

Telefoon

06-41337630

E-mail

esther@wetemansverzuimbeheer.nl

Website

www.wetemansverzuimbeheer.nl

Branches

Coaching

Wetemans Verzuimbeheer

Wetemans Verzuimbeheer is een jonge en dynamische verzuimbegeleider die door jarenlange ervaring, opleiding en training uitgebreide kennis heeft van het vakgebied “Verzuim Beheer“.

De standaard dienstverlening zoals de begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid voor de werknemer en werkgever is vanzelfsprekend voor Wetemans Verzuimbeheer. Wij doen dit door kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, psycholoog enz.) in te zetten wanneer het nodig is volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Daarbij stellen we u onze verzuimapplicatie ter beschikking waarmee u toegang heeft tot alle dossiers en dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. In de verzuimapplicatie zitten alle documenten die nodig zijn voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer. Niet meer zoeken naar het documenten zoals plan van aanpak of de 42ste weeks melding enz. Deze zitten allemaal in onze verzuimapplicatie.

Logo
Wetemans Verzuimbeheer