De Businessclub voor de regio Rijnmond

De Businessclub voor regio Rijnmond

Contact

Contactpersoon

Petra Moret

Bezoekadres

Spuiboulevard 222a
3311 GR Dordrecht

Postadres

Spuiboulervard 222a
3311 GR Dordrecht

Telefoon

0883456780

E-mail

info@just4work.nl

Website

www.just4work.nl

Branches

Reintegratie
Arbodiensten

Just4Work

Heeft u werknemers met een frequent en of langdurig ziekteverzuim? Dan bent u, samen met uw werknemer, verantwoordelijk dat deze niet in de WIA terecht komt. Zo snel mogelijk actie ondernemen en reïntegreren is de beste oplossing. Binnen uw eigen organisatie of, als dat niet mogelijk is, binnen een ander bedrijf. Just4Work helpt u hier graag bij.

Just4work heeft zich gespecialiseerd in complexe problematiek. Voornamelijk het begeleiden van werknemers met lichamelijke en psychische problematiek behoort tot onze expertise.

Just4Work biedt individuele begeleiding; een persoonlijke coach die de werkgever en werknemer intensief ondersteunt. Deze coach begeleidt de werknemer bij de terugkeer in het arbeidsproces, of bemiddelt bij het vinden van nieuw, passend werk. Deze coach werkt intensief samen met zowel de werknemer als met u, de werkgever. Indien gewenst kan deze coach de contacten onderhouden met alle betrokken partijen zoals bedrijfsarts, arbodienst en andere behandelaars.

Logo
Just4Work
Foto's
Just4Work