De Businessclub voor de regio Rijnmond

De Businessclub voor regio Rijnmond

Bestuur

Bestuur: Frederik Reimers

Frederik Reimers – Voorzitter

"Netwerken is voor mij een essentieel onderdeel van het ondernemen. Het elkaar gunnen en met elkaar samenwerken om mooie resultaten te bereiken. Met elkaar is alles te bereiken, alleen sta je stil en stilstand is achteruitgang."

Wat ik belangrijk vind:
 • Een verbinder binnen de Botlek Business Club te kunnen zijn.
 • Kwalitatief goede bijeenkomsten te organiseren.
 • Het ledenbestand op een gezonde manier laten groeien met oog voor de bestaande leden.
Meer weten over Frederik Reimers? Bekijk zijn bedrijfsprofiel.

Bestuur: Andre Westerhout

Andre Westerhout – Penningmeester

"Super belangrijk om naast je vindbaarheid als organisatie ook persoonlijk het gezicht te kunnen zijn van je bedrijf. Warme contacten zorgen doorgaans voor de meeste nieuwe klanten, zowel direct als indirect. In mijn beleving vinden klanten het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met hun boekhouder en hem/haar direct te kunnen aanspreken. Hierbij faciliteert het contact van een netwerkborrel zoals Botlek Business Club behoorlijk!"

Wat ik belangrijk vind:
 • De financiele positie van de Botlek Business Club waarborgen en in stand houden danwel verbeteren.
 • De opbrengsten en uitgaven vergelijken met de begroting en bij het afwijken van deze zo snel mogelijk bijsturen.
 • Zorgen dat de vereniging zich aan haar financieel/fiscale verplichtingen houdt en tevens zorgen dat er niet onnodig geld wordt uitgegeven.
 • Bewaken of de leden netjes de contributies betalen, danwel dat de aanwezigen op activiteiten wel lid zijn danwel worden.
Meer weten over Andre Westerhout? Bekijk zijn bedrijfsprofiel.

Bestuur: Ernest Robert

Ernest Robert – Secretaris

"Interessante ondernemers ontmoeten en je netwerk vergroten, onmisbaar voor ieder bedrijf."

Wat ik belangrijk vind:
 • Online communicatie in goede banen leiden.
 • Leden helpen bij allerhande vragen.
 • Introducés en leden een welkom gevoel geven binnen de club.
 • Ervaringen uitwisselen met ondernemers en leren van elkaar.
Meer weten over Ernest Robert? Bekijk zijn bedrijfsprofiel.

Bestuur: Yolande van Beek

Yolande van Beek – Algemeen bestuurslid

"Échte ontmoetingen en informeel contact zijn de basis voor goede relaties. Het 'elkaar gunnen' begint bij sympathie."

Wat ik belangrijk vind:
 • De mens achter het visitekaartje leren kennen
 • Collega ondernemers/leden verbinden
 • Kwaliteit en diversiteit van bijeenkomsten
Meer weten over Yolande van Beek? Bekijk haar bedrijfsprofiel.

Bestuur: Rob Sturrus

Rob Sturrus – Algemeen bestuurslid

"Om je relatienetwerk te versterken is het netwerken een belangrijk onmisbaar maar zeker ook een leuk onderdeel van het ondernemerschap."

Wat ik belangrijk vind:
 • Organiseren van bijeenkomsten.
 • De interactie tussen ondernemers in een informele sfeer (business to business).
 • Vergroten van de naamsbekendheid van de BBC.
Meer weten over Rob Sturrus? Bekijk zijn bedrijfsprofiel.