De Businessclub voor de regio Rijnmond

De Businessclub voor regio Rijnmond

Historie

De Botlek Business Club is een netwerkorganisatie met een flinke staat van dienst. Opgericht in 2002 door een groep ondernemers, onder wie huidig bestuurslid René Heine. Naast de toen al bestaande netwerkinitiatieven in en rond Rotterdam-Rijnmond, was er ruimte voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten met meer sfeer.

Netwerken is nuttig én leuk
De oprichters van de Botlek Business Club vervulden de behoefte aan een netwerkorganisatie die openstaat voor iedereen. Met bijeenkomsten die gezellig zijn maar die ook voldoende zakelijke en commerciële kansen bieden. Zo ontstond in 2002 de achterliggende gedachte van de Botlek Business Club: netwerken is nuttig en noodzakelijk, maar moet ook leuk zijn. De filosofie van toen, is wat ons nu nog altijd motiveert om interessante bijeenkomsten te organiseren. En zo ondernemers te helpen met netwerken.

"Netwerken is nuttig en noodzakelijk, maar moet ook leuk zijn!"

Ontwikkeling
Alles om ons heen is continu in ontwikkeling. Zo ook de Botlek Business Club. In de afgelopen jaren is onze netwerkorganisatie gegroeid in het aantal leden en in professionaliteit. Wij werken actief aan het organiseren van vernieuwende bijeenkomsten. Daarnaast bedenken wij hoe we het netwerken nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze leden. Een voorbeeld hiervan is de enquête die eind 2012 is gehouden onder alle leden van de Botlek Business Club. De uitkomsten bieden waardevolle input om dingen te veranderen of juist te houden zoals het is.